Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie programem, na chwile obecną nie zapisujemy nowych osób!

05.05.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 14.00  Konsultacje indywidualne
11.00-zajęty (1)
11.30-zajęty (1)
12.00-zajęty (1)
12.30-zajęty (1)
13.00-zajęty (1)
13.30-zajęty (1)

09.05.2018 rok (środa) godz. 17.00- 20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-zajęty (1)
17.30-zajęty (1)
18.00-zajęty (1)
18.30-zajęty (1)
19.00-zajęty (1)
19.30 zajęty ( 1)

19.05.2018 rok ( sobota) godz. 10.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne
10.00- zajęty (1)
10.30- zajęty (1)
11.00-zajęty (1)
11.30-zajęty (1)
12.00-zajęty (1)
12.30- zajęty (1)
13.00- zajęty (1)
13.30- zajęty (1)
14.00- zajęty (1)
14.30-zajęte (1)

23.05.2018 rok (środa) godz. 17.00- 20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-zajęte (1)
17.30-zajęte (2)
18.00-zajęte (1)
18.30-zajęte (1)
19.00- zajęte (1)
19.30 – zajęte (2)

02.06.2018 rok ( sobota) godz. 10.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne
10.00- Zajęte (2)
10.30- Zajęte (3)
11.00-Zajęte (2)
11.30-Zajęte (2)
12.00-Zajęte (2)
12.30-Zajęte (1)
13.00-Zajęte (2)
13.30-Zajęte (1)
14.00-Zajęte (1)
14.30- zajęte ( 1)

06.06.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-zajęte ( 3)
17.30-zajęte ( 2)
18.00-zajęte ( 3)
18.30-zajęte ( 1)
19.00-zajęte ( 1)
19.30 -zajęte ( 1)

16.06.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne

10.00- zajęte ( 1)
11.00-Zajęte (2)
11.30-zajęte ( 2)
12.00-zajęte (1)
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

20.06.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30 –

21.07.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne
11.00-
11.30-
12.00-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

25.07.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30 –

21.07.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne

11.00-
11.30-
12.00-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

04.08.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne
11.00-
11.30-
12.00-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

08.08.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30 –
18.08.2018 rok ( sobota) godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne

11.00-
11.30-
12.00-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

22.08.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30 –
01.09.2018 rok ( sobota)  godz. 11.00 – 15.00  Konsultacje indywidualne

11.00-
11.30-
12.00-
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-

05.09.2018 rok ( środa) godz. 17.00 -20.00 Konsultacje indywidualne
17.00-
17.30-
18.00-
18.30-
19.00-
19.30 –