WSPÓŁPRACA

Umiejętność współpracy nie tylko w ramach organizacji pozarządowych, ale również poza m.in. z elementami szeroko rozumianego otoczenia, w dzisiejszych czasach jest pewnym wyróżnikiem efektywnej organizacji w sektorze biznesowym, jak i poza biznesowym.

Stowarzyszenie cieszące się zaufaniem społecznym i posiadającą wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie są  ważnym elementem społecznej układanki. Wzajemne relacje na każdym  szczeblu mogą przybierać różne formy i  wpływać na poszczególne strony.  Dlatego tak ważnym czynnikiem jest szeroko rozumiane pojęcie “współpraca”.
Stowarzyszenie “Tęcza” podejmuję współpracę, która będzie ukierunkowana na wymianie doświadczeń,  wzajemnej pomocy bezpośredniej, organizacji konferencji, szkoleń, doradztwa, prowadzeniu konsultacji czy tworzeniu zespołów doradczych.

Poniżej przedstawiamy partnerów, z którymi na co dzień współpracujemy i realizujemy wspólnie zadania publiczne .

URZĄD MIASTA KNURÓW

Wykaz zadań publicznych realizowane przez Stowarzyszenie i współfinansowane ze środków Urzędu Miasta w Knurowie:

2018 rok
Organizacja działań aktywizujących mieszkańców pt. Wychowujemy zdrowe, aktywne fizyczne dzieci, odporne na stres i choroby.

URZĄD GMINY GIERAŁTOWICE

Wykaz zadań publicznych realizowane przez Stowarzyszenie i współfinansowane ze środków Urzędu Gminy Gierałtowicee:

2018 rok
Zadanie publiczne pod nazwą ” Na wyciągnięcie ręki”

Konsultacje dla dzieci i dorosłych z zakresu pomocy psychologicznej oraz konsultacji terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, ofiar i sprawców przemocy oraz dzieci z FAS ( Alkoholowy Zespół Płodowy).