TERAPEUCI

Integracja Sensoryczna Śląsk

KATARZYNA ŚWISTUŃ

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ) pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

MAGDALENA MATENNA

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ), oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny dzieci
z autyzmem, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

DANUTA ŻMUDA

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności socjoterapia, terapia pedagogiczna oraz socjalno-opiekuńcza.