TERAPEUCI

Integracja Sensoryczna Śląsk

KATARZYNA ŚWISTUŃ

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ) pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

AGNIESZKA DANEK

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog
“…Bo w życiu nie chodzi o to by przeczekać burzę…lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu…”