TERAPEUCI

KATARZYNA ŚWISTUŃ

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ) pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

AGNIESZKA DANEK

Terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog
“…Bo w życiu nie chodzi o to by przeczekać burzę…lecz by nauczyć się tańczyć w deszczu…”

BEATA DULĘBA

Terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka polskiego,
wiedzy o kulturze i retoryki. Praca z ludźmi, a szczególnie z dziećmi jest moją pasją i marzeniem, które spełniam. W moją pracę wkładam mnóstwo energii i zaangażowania, opierając ją na   indywidualnych możliwościach każdego dziecka, jego zainteresowaniach i mocnych stronach.

Jestem certyfikowaną absolwentką  I stopnia Szkoły Tutorów, w której zdobyłam umiejętność niesienia pomocy konkretnemu człowiekowi, co w dużym stopniu przyczynia się do integralnego rozwoju młodych ludzi, z którymi pracuję.  Interesuję się szeroko pojetą psychologią i pracą
z uczniem zdolnym. Jako nauczyciel i terapeuta w pełni wykorzystuję wiedzę, zdobytą podczas różnych specjalistycznych szkoleń.

W najbliższym czasie planuję uzyskanie tytułu Terapeuty ręki i ukończenie Studiów Podyplomowych na kierunku:  Pedagogika specjalna. Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera.

Kocham to, co robię! Robię to, co kocham, kierując się w życiu mottem “panny z mokrą głową”:

Stracony jest każdy dzień bez uśmiechu.

MARCELINA OBYĆ

BARBARA SIKORA

DOROTA BEREŹNICKA

WIOLETTA GORLICKA