TERAPEUCI

Integracja Sensoryczna Śląsk

KATARZYNA ŚWISTUŃ

Założycielka i prezes Stowarzyszenia Centrum Terapii Dziecięcej “TĘCZA” w Knurowie.

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ) pedagog o specjalności opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, oligofrenopedagog, nauczyciel zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

MAGDALENA MATENNA

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, diagnosta FASD ( Alkoholowy Zespół Płodowy ), oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny dzieci
z autyzmem, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

DANUTA ŻMUDA

Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki, oligofrenopedagog, pedagog o specjalności socjoterapia, terapia pedagogiczna oraz socjalno-opiekuńcza.

MAGDALENA JASNOS

Pedagog, pedagog terapii pedagogicznej, pedagog socjoterapii, terapeuta uzależnień.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas wieloletniego wolontariatu w Kuratorskim Ośrodku Pracy z Młodzieżą, a także podczas praktyk zawodowych tj. Dom Dziecka,  całodobowa placówka opiekuńczo- wychowawcza oraz w szkole podstawowej.
Dodatkowo brałam udział w ramach praktyk studenckich w placówkach specjalizujących się w pomocy i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innym uzależniającym substancjom.
 Prócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego przede wszystkim stawiam na pierwszym miejscu na dobro człowieka i pomoc w każdej dziedzinie życia, niezależnie od przeszkód.
 ,, Nie bój się Razem możemy więcej! “