TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)

Terapia integracji sensorycznej, tak jak diagnoza, może być prowadzona jedynie przez certyfikowanego terapeutę. Odbywa się w sali przystosowanej do tego typu zajęć. Wyposażonej w niezbędne sprzęty, pomoce do stymulacji układów zmysłowych. Terapia opiera się na wcześniej przeprowadzonej diagnozie i opracowanym indywidualnym programie pracy z dzieckiem.

Podczas terapii integracji sensorycznej dziecko zachęcane jest do wykonywania aktywności, które wyzwalają i prowokują adekwatna i skuteczną reakcję na bodźce sensoryczne. Są to aktywności oddziałujące na system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy.

Stopień trudności zadań sukcesywnie wzrasta. Niezwykle istotnym elementem procesu terapeutycznego jest odpowiednia motywacja i zaangażowanie dziecka. Aktywny udział dziecka w zajęciach i swobodna eksploracja umożliwiają bardziej dojrzałe i lepiej zorganizowane przetwarzanie informacji sensorycznych.

Terapia z odpowiednio dobraną stymulacją sprawia, że dziecko jest w stanie efektywniej przetwarzać i wykorzystywać skomplikowane informacje sensoryczne a to przekłada się na jego codzienne życie i działanie. Poprawa funkcjonowania układu nerwowego umożliwia rozwój mowy i wspiera umiejętności szkolne. Dziecko staje się lepiej zorganizowane, skoncentrowane, bardziej pewne i łatwiejsze we współżyciu.

Terapia Integracji Sensorycznej trwa zazwyczaj 1-2 lata, w zależności od zaburzeń. Spotkania terapeutyczne odbywają się dwa razy w tygodniu w zależności od potrzeby i możliwości. Efekty terapii i postępy dziecka powinny być poddawane ustawicznej obserwacji i ewentualnej ewaluacji.

Terapia Si wykorzystywana jest do pracy z dzieckiem:

– z zaburzeniami integracji sensorycznej ( nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch; zbyt mała wrażliwość na stymulację sensoryczną; zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej; problemy z koordynacją; opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w w nauce);
– ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
– z ciąż wysokiego ryzyka ( ciąże wcześniacze, powikłane porody, ciąże zakończone cesarskim cięciem);
– niepełnosprawnym umysłowo;
– z ADHD

– FAS;
– z autyzmem;
– niedowidzącym, niedosłyszącymi;
– MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym).

Integracja sensoryczna
integracja sensoryczna
integracja sensoryczna Śląsk

EFEKTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

  • dostarcza stymulacji przedsionkowej, proprioceptywnej oraz dotykowej, słuchowej, węchowej, wzrokowej,poprawia poczucie równowagi i koordynacji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • poprawia motorykę dużą i małą,
  • poprawia umiejętność czytania, pisania i inne umiejętności szkolne lub stwarza dobrą bazę do pojawienia się tych umiejętności,
  • sprawia, że bodźce dotykowe i inne (słuchowe, węchowe, smakowe, wzrokowe) na które dziecko jest nadwrażliwe, mniej zaburzają działania dziecka,
  • sprawia, że dziecko lepiej słucha, wypełnia polecenia, koncentruje się,
  • sprawia, że dziecko chętniej podejmuje się nowych i trudnych zadań,
  • sprawia, że poprawia się mowa i sposób wyrażania się dziecka,
  • sprawia, że stopniowo maleje nadpobudliwość – dziecko zaczyna kontrolować swoje nadmierne nasilone reakcje na otoczenie.