CENNIK I REGULAMIN PŁATNOŚCI

Aktualny cennik znajduje się na stronie:
www.nsppp.pl

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 • Każde zajęcia terapeutyczne to w grafiku Centrum konkretna godzina ustalona i zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Państwa dziecka. Podczas zajęć obowiązuje zasada że, na jednej sali znajduje się tylko i wyłącznie jedno dziecko i jeden terapeuta. Za wyjątkiem zajęć grupowych np. SENSORKI.
 • Rodzic/opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie. W razie spóźnienie nie ma możliwości przesunięcia zajęć w czasie.
 • W trakcie zajęć dziecka rodzic/opiekun ma do dyspozycji osobne pomieszczenie z dostępem do bezpłatnej kawy czy herbaty.
 • Obowiązkowo, za ustaloną wcześniej terapię, płatności za zajęcia należy dokonać z góry. Dotyczy to pakietów 4 i 8 spotkań.

Niedokonanie płatności zgodnie z regulaminem może skutkować odmówieniem przyjęcia dziecka na zajęcia, a także utratą ustalonego wcześniej terminu zajęć.

 • Ustalony z terapeutą termin zajęć dziecka jest stały, co oznacza, że został zarezerwowany czas terapeuty, sala potrzebna do zajęć oraz zostały przygotowane niezbędne materiały na zajęcia.
 • Zajęcia możecie Państwo odwołać do 18:00 dnia poprzedzającego zajęcia bez ponoszenia kosztów. Bez możliwości odrobienia zajęć.
 • Jeśli zajęcia zostają odwołane przez terapeutę, terapeuta proponuje inny termin w celu odrobienia zajęć.
 • Płatności dokonywane są wyłącznie  gotówką lub kartą płatniczą.
 • Faktury VAT na osobę fizyczną, na podstawie paragonów, wystawiane są do 14 dni od wystawienia. Faktury VAT na firmę, instytucje czy organizacje wystawiane są po wpłacie za usługę. Jest możliwość wystawienia faktury VAT z
  odroczoną płatnością ale wyłącznie wystawione na instytucje lub organizacje.
 • Istnieje możliwość odrobienia odwołanych zajęć w terminie wskazanym przez terapeutę.

KONTAKT

44-190 Knurów ul. Niepodległości 43

+48 692 43 43 42

biuro@tęczaknurów.pl