ZAJĘCIA GRUPOWE  SENSORKI

integracja sensoryczna Knurów
integracja sensoryczna Śląsk
integracja sensoryczna Śląsk

ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI SI – zajęcia grupowe dla dzieci od 3 do 7 r. ż.
Dzieci w grupach 4 osobowych rozwijają sferę poznawczą, emocjonalną, uczą się komunikacji intra i interpersonalnej, rozwijają podstawowe kompetencje społeczne.
Zajęcia wzbogacone są o elementy Integracji Sensorycznej, co pozwala na integrowanie pracy bazowych systemów sensorycznych z rozwojem psychofizycznym.
Celem zajęć jest wspieranie rozwoju dzieci bądź korygowanie zaburzonych funkcji rozpoznawania i przetwarzania bodźców sensorycznych z układu czucia głębokiego, układu przedsionkowego, zmysłu równowagi, zmysłu dotyku, wzroku, słuchu, węchu.
Ważnym elementem zajęć jest także praca nad integracją przetrwałych z okresu niemowlęcego odruchów neurologicznych, które niewygaszone mogą zaburzać całościowy rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny.

ZAJĘCIA GRUPOWE SENSORKI– Zajęcia dedykowane są dla dzieci od 3 do 7 lat. Mają na celu usprawnianie i stymulowanie rozwoju psychoruchowego m. in. w zakresie motoryki małej i dużej, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innych procesów poznawczych. Zajęcia odbywają się w małych grupach 2-4 osobowych Uczestnicy mają okazję do rozwijania kompetencji interpersonalnych i współpracy z innymi dziećmi. W trakcie spotkań wykorzystujemy gry i zabawy edukacyjne, wykonujemy prace przy stoliczku, wprowadzamy zabawy ruchowe. Zajęcia mają dość stałą strukturę aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ramy spotkań, zachowując przy tym różnorodność aktywności. Czas zajęć – 90 minut. Zajęcia prowadzi pedagog/terapeuta SI.

SENSOMOTORYKA – zajęcia dedykowane są dla dzieci od 2,5 do 3 lat, przede wszystkim nastawione są na rozwój psychoruchowy poprzez doskonalenie dużej i małej motoryki, koordynacji, planowania i odwzorowania ruchu, równowagi oraz odbierania i przetwarzania bodźców przez narządy zmysłów. Dzieci są zachęcane do zwiększania świadomości własnego ciała, samodzielności, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Zdobywanie nowych umiejętności wzmacnia w nich poczucie wartości, poprawia samoocenę. Dzieci uczestniczą w zajęciach samodzielnie, bez opiekunów. Cykl obejmuje 12 zajęć, które odbywają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzone są przez dwóch terapeutów – psychologa i fizjoterapeutę.

INTERAKTYWNA PODŁOGA

Najnowocześniejsza  interaktywna podłoga  jako narzędzie edukacyjne i rehabilitacyjne  dla dzieci.
Specjalne pakiety animacyjne wprowadzają dzieci w świat kolorów, dźwięków i przyrody. Poznają pory roku, zwierzęta liczby czy instrumenty muzyczne.
Interaktywna podłoga w niezwykły sposób rozwija spostrzegawczość i integrację sensoryczną dzieci, ale nade wszystko ich kreatywność.

 

wykładzina interaktywna

integracja sensoryczna Śląsk
integracja sensoryczna Śląsk
integracja sensoryczna Knurów

KONTAKT

44-190 Knurów ul. Niepodległości 43

+48 692 43 43 42

biuro@tęczaknurów.pl

www.tęczaknurów.pl