DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Badanie diagnostyczne wykonuje tylko i wyłącznie wykwalifikowany terapeuta SI. Proces diagnozy wymaga rozległej wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia praktycznego terapeuty.

Diagnoza obejmuje trzy spotkania. Dwa z nich poświęcone są badaniom a ostatnie , finalizujące diagnozę, tylko z rodzicami, podczas którego omawia się wyniki przeprowadzonego badania.

Diagnoza obejmuje:

  • szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi;
  • obserwację swobodnej i ukierunkowanej aktywności dziecka podczas zabawy oraz reakcji na podawaną symulację sensoryczną;
  • dane z wywiadu i kwestionariusza sensomotorycznego;
  • opis wyników;
  • ramowy program terapii;
  • zalecenia dodatkowe (wskazówki do pracy, dieta sensoryczna, ewentualne konsultacji u specjalistów oraz wskazówki do pracy w domu)

Więcej informacji –Czytaj …..

terapia ręki Śląsk
Zajęcia z dziećmi ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi Śląsk