Czym jest Integracja Sensoryczna SI ?

Integracja sensoryczna to proces organizujący (integrujący) docierające do mózgu informacje zmysłowe (sensoryczne) płynące zarówno ze środowiska jak i z ciała, tak aby mogły być one użyte do celowego działania. Na ogół większość z nas zdaje sobie sprawę z istnienia 5 zmysłów – smaku, zapachu, wzroku, słuchu oraz dotyku, jednak poza tymi zmysłami istnieją jeszcze dwa bardzo istotne zmysły dostarczające nam informacji z naszego ciała, a mianowicie zmysły równowagi oraz czucia głębokiego. Tak więc mózg rozpoznaje, interpretuje i segreguje informacje płynące z receptorów:

  • wzrokowych,
  • słuchowych,
  • smakowych,
  • dotykowych,
  • proprioceptywnych (czucie głębokie),
  • przedsionkowych (zmysł równowagi).

tak, aby mogły zostać one użyte w działaniu, będącym odpowiedzią na wymagania otoczenia. Gdy informacje te płyną bez większych zakłóceń, wcale nie jesteśmy świadomi istnienia owych skomplikowanych procesów rozgrywających się w naszym systemie nerwowym, a mających wpływ na takie codzienne czynności jak np. mowa, planowanie ruchu, napięcie mięśniowe, postawa czy percepcja wzrokowa. Jednak, gdy z różnych przyczyn, procesy integracji sensorycznej zostają zakłócone możemy zauważyć u dziecka objawy zaburzeń w przetwarzaniu informacji zmysłowych, a co za tym idzie nieadekwatne odpowiedzi na wyzwania otoczenia.
Układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, to trzy podstawowe układy sensoryczne. Układy te ściśle współpracują ze sobą oraz z innymi układami sensorycznymi – słuchowym, wzrokowym i smakowo-zapachowym. Od współpracy tych wszystkich układów zależy prawidłowe funkcjonowanie w otaczającym nas świecie.

Integracja Sensoryczna rozpoczyna się już w łonie matki, kiedy to mózg dziecka wyczuwa ruchy jej ciała. Przez pierwsze siedem lat życia dziecka jego mózg pełni funkcje maszyny do przetwarzania sensorycznego.
Małe dziecko odbiera doświadczenie świata przez zmysły a znaczenie bezpośrednio z bodźców. Jego odpowiedzi adaptacyjne mają charakter bardziej mięśniowy, motoryczny niż psychiczny.
Dlatego pierwsze siedem lat życia dziecka nazywa się latami rozwoju sensomotorycznego.
W prawidłowym rozwoju dziecka integracja układów zmysłów następuje podczas zwykłych codziennych zadań czy zabaw dziecka. Jeśli proces integracji sensorycznej jest zaburzony to zaczynają się pojawiać problemy w rozwoju psychoruchowym, uczeniu się i zachowaniu.

Dysfunkcja integracji sensorycznej to dla każdego wielkie obciążenie.
Należy pamiętać, iż każde dziecko charakteryzujące się słabą integracja sensoryczna wykazuje odmienne objawy. Nawet dzieci rozwijające się w sposób typowy od czasu do czasu borykają się z podobnymi problemami.
Sygnałem alarmowym dla rodzica powinno być częste powtarzanie się takich sytuacji. Jeżeli wydaje Ci się, że Twoje dziecko ma problemy z integracja sensoryczną zabierz je do terapeuty integracji sensorycznej.
Dzięki terapii i rodzicom, którzy zapewnią wsparcie dziecku w późniejszym życiu będzie ono w stanie odnosić sukcesy i cieszyć się z nowych kontaktów interpersonalnych.

 

integracja sensoryczna Śląsk
integracja sensoryczna Śląsk
integracja sensoryczna Śląsk